Chính sách đổi - Trả hàng

Chính sách đổi trả hàng này chỉ áp dụng cho các sản phẩm đặt mua tại website http://chuonghangmy.com

Điều kiện đổi/trả hàng hoàn tiền 100%:

Điều kiện đổi/trả hàng có chi phí

Thời gian đổi/trả hàng: Khách hàng cần đổi/trả hàng trong vòng 14 ngày làm việc tính từ thời điểm quý khách nhận hàng.